Centrum języka angielskiego – PRIMUS – Centrum Wiedzy i Umiejętności

Centrum języka angielskiego

Zapraszają:
Marta Ciemińska
Marta Ciemińska
Avatar-kobieta
Paula Stysiał

Korepetycje 

Prowadzimy je w dwóch podstawowych kierunkach:

  • przygotowanie do egzaminu ośmioklasisty
  • przygotowanie do egzaminu maturalnego

Pomagamy w bieżącej nauce, rozwiązywaniu zadań domowych, opracowywaniu prezentacji, rozprawek itp.

Zajęcia w grupach maks. 5-6 osobowych, dostosowane do programu edukacji szkolnej, zapewniają osiąganie dobrych wyników bieżących i założonych celów długofalowych.

Cena: 35 zł za godzinę od osoby.


Practical English 

Kurs skierowany do osób, którym zależy na nabyciu umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przyjazna atmosfera sprzyjają błyskawicznemu pokonaniu bariery mówienia po angielsku, jaką jest nieśmiałość i nabywaniu pewności językowej. Istotną część kursu stanowi prawidłowe przyswojenie dźwięków w języku angielskim dzięki wykorzystaniu skryptu fonetycznego i różnorodnych ćwiczeń językowych prowadzących do poprawnej artykulacji dźwięków – szczególnie tych, stanowiących trudność dla Polaków. 


Military English

Specjalistyczny kurs adresowany do personelu wojskowego oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych, opracowany w odniesieniu do norm zawartych w Porozumieniu standaryzacyjnym NATO STANAG 6001. Kursanci mają możliwość intensywnego rozwoju sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania, które podlegają sprawdzeniu w ramach egzaminów resortowych na poziomach 1, 2 i 3. Militarny kurs językowy, w zależności od indywidulanych potrzeb kursantów, może przybrać formę:
kursu przygotowującego do egzaminu resortowego (zdawanego także w trybie eksternistycznym),
kursu wyrównawczego lub doskonalącego, skierowanego do osób posiadających tzw. niepełne świadectwo znajomości języka obcego, kursu konwersacyjno-kompensacyjnego mającego na celu doskonalenie z zakresu terminologii wojskowo-specjalistycznej.


Business English

Business English to specjalistyczny kurs językowy przeznaczony dla osób pracujących w świecie biznesu oraz dla studentów kierunków, takich jak finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing, reklama, itp. Kurs koncentruje się przede wszystkim na rozbudowie słownictwa biznesowego oraz ćwiczeniu praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennych biznesowych sytuacjach.

Rodzaje kursów:

  • Negotiations and presentations
  • Marketing and Advertising
  • Management
  • Finance and Accounting

English for Professionals

Kurs skierowany do przedstawicieli różnych grup zawodowych, którzy w swojej pracy wykorzystują znajomość języka angielskiego. Kurs koncentruje się na rozbudowie specjalistycznego słownictwa oraz zwrotów typowych dla danego zawodu, a także na ćwiczeniu praktycznych umiejętności językowych przydatnych w codziennej pracy. Kurs szyty na miarę w zależności od indywidualnych potrzeb kursantów.


English for Travelling

Kurs opracowany z myślą o osobach planujących podróże, które chcą w szybkim tempie opanować podstawowe zwroty i wyrażenia potrzebne za granicą. Kurs kładzie największy nacisk na rozwój praktycznych umiejętności komunikacyjnych – potrzebnych na lotnisku/ na dworcu, niezbędnych przy rezerwacji hotelu, wykorzystywanych w restauracji, w banku, na poczcie, które pomogą odnaleźć się w nieznanym miejscu i rozpocząć rozmowę.


Intensive Grammar Course

Praktyczny kurs gramatyczny dla każdego, bez względu na poziom zaawansowania.
Gwarancja szybkiej, intensywnej i skutecznej powtórki najważniejszych zagadnień gramatycznych, która może okazać się pomocna zwłaszcza dla zdających egzamin maturalny oraz egzaminy państwowe.


English for Travelling

Kurs opracowany z myślą o osobach planujących podróże, które chcą w szybkim tempie opanować podstawowe zwroty i wyrażenia potrzebne za granicą. Kurs kładzie największy nacisk na rozwój praktycznych umiejętności komunikacyjnych – potrzebnych na lotnisku/ na dworcu, niezbędnych przy rezerwacji hotelu, wykorzystywanych w restauracji, w banku, na poczcie, które pomogą odnaleźć się w nieznanym miejscu i rozpocząć rozmowę.

Intensive Grammar Course

Praktyczny kurs gramatyczny dla każdego, bez względu na poziom zaawansowania.
Gwarancja szybkiej, intensywnej i skutecznej powtórki najważniejszych zagadnień gramatycznych, która może okazać się pomocna zwłaszcza dla zdających egzamin maturalny oraz egzaminy państwowe.

Exam Training Courses

Intensywne kursy języka angielskiego kompleksowo przygotowujące do zdania wybranego egzaminu. Kursy obejmują nie tylko rzetelne powtórzenie słownictwa i gramatyki, ale także dają możliwość zapoznania się ze wszystkimi technikami egzaminacyjnymi, typami zadań i rozwiązaniami.
Cambridge Exams – FCE, CAE,CPE, IELTS
Sprawdzian Ósmoklasisty/ Matura

Język Angielski dla Seniorów

Kurs mający na celu aktywizowanie Seniorów. Nadrzędnym celem zajęć jest stworzenie autentycznych sytuacji komunikacyjnych w języku angielskim, w których uczestnicy mogą się znaleźć w czasie pobytu za granicą lub w przypadku pobieżnych kontaktów z obcokrajowcami w Polsce. Kursanci zostaną wyposażeni w podstawowe kompetencje językowe
na poziomie A1-A2, a tym samym opanują zasób leksykalno-gramatyczny niezbędny
w podstawowej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych
(m.in. w podróży, w sklepie, u lekarza). Zajęcia z języka angielskiego będą stanowić efektywne ćwiczenie pamięci oraz rozbudzą ciekawość i kreatywność wśród Seniorów. Ponadto nacisk położony będzie na ćwiczenia fonetyczne, celem wyćwiczenia właściwej wymowy dźwięków, stanowiących obszar trudności językowej dla Polaków. Tym samym uczestnicy kursu staną się świadomymi użytkownikami języka angielskiego na poziomie codziennej komunikacji w przewidywalnych kontekstach.