Centrum języka polskiego – PRIMUS – Centrum Wiedzy i Umiejętności

Centrum języka polskiego

Zapraszają:
Malgorzata_Cieminska-768x1024
Małgorzata Ciemińska
DSC_0652
Gabriela Olszowska
avatar-mezczyzna
Michał Kózka

Korepetycje 

Prowadzimy je w dwóch podstawowych kierunkach:

  • przygotowanie do egzaminu ośmioklasisty
  • przygotowanie do egzaminu maturalnego

Pomagamy w bieżącej nauce, rozwiązywaniu zadań domowych, opracowywaniu prezentacji, rozprawek itp.

Zajęcia w grupach maks. 5-6 osobowych, dostosowane do programu edukacji szkolnej, zapewniają osiąganie dobrych wyników bieżących i założonych celów długofalowych.

Cena: 35 zł za godzinę od osoby.


Przykładowe tematy zajęć

Nie bój się składni.

Słowotwórstwo dla niewtajemniczonych.

Malowane słowem

  • Małżeństwo Arnolfinich
  • Guernica
  • Pejzaż z upadkiem Ikara
  • Pokój artysty w Arles
  • Wieża Babel

Poezja współczesna dla opornych.
Media bez tajemnic – uporządkowanie wiedzy.
Reklamo, pokaż język.
Teksty nieliterackie na języku polskim.
Zamiast korepetycji – przygotowanie do egzaminu  kl. 7 I 8.
Gramatyka bez stresu.
Kurs dobrego pisania. Od rozprawki do eseju.
Gramatyka na wesoło.
Gry dydaktyczne na języku polskim.


Język polski dla obcokrajowców

Indywidualne zajęcia z języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania.

Zajęcia skupiające się na komunikacji, praktycznym użyciu języka, korekcie obcego akcentu oraz przybliżaniu polskiej literatury i kultury.

Polish for Foreigners

Would you like to become fluent in Polish? Are you fed up with a foreign accent?

Practise your Polish with a specialist at individual classes – you want be disappointed!