Centrum matematyki – PRIMUS – Centrum Wiedzy i Umiejętności

Centrum matematyki

Zaprasza:
Avatar-kobieta
Kinga Jarzębiak

Korepetycje 

Prowadzimy je w dwóch podstawowych kierunkach:

  • przygotowanie do egzaminu ośmioklasisty
  • przygotowanie do egzaminu maturalnego

Zajęcia w grupach maks. 5-6 osobowych, dostosowane do programu edukacji szkolnej, zapewniają osiąganie dobrych wyników bieżących i założonych celów długofalowych.

Cena: 35 zł za godzinę od osoby.