Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenia ludzi związanych z Centrum PRIMUS tworzą zasoby eksperckiej wiedzy dotyczącej zarządzania placówkami edukacyjnymi. Dyrektorzy szkół wszystkich rodzajów i poziomów, nauczyciele, osoby zatrudnione w oświacie lub z nią współpracujące mogą liczyć na fachowe wsparcie nie tylko w rozwiązywaniu problemów, ale też w radzeniu sobie z codziennymi zadaniami.

Szkolenia dla nauczycieli i grup, w tym rad pedagogicznych

 • Plany rozwoju

 • Statuty i regulaminy szkolne

 • Jak napisać program autorski? 

 • Strategia krok po kroku.

 • Konsultowanie dokumentów i korespondencji

 • Skuteczne wymagania edukacyjne – od teorii do praktyki (w tym konsultacje)

 • Cele lekcji

 • Sztuka dobrego oceniania – od przepisów do praktyki

 • Innowacje pedagogiczne – od pomysłu do wdrożenia 

 • Kompetencje kluczowe w przedmiocie szkolnym (implementacja)

 • PR placówki edukacyjnej

 • Doradztwo w sytuacjach kryzysowych